1. سیدمحمدصادق جعفری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 2. احسان ثابت بیرجندی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 3. علی جمشیدی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , رضا خواجوی , تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
 4. سیدکیوان حسینی , تهمینه همه احمدی ماریان , حسین صادقی , تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج , هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 5. حسین صادقی , سارا دربیگی نامقی , سیدکیوان حسینی , مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان , هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 6. مسعود دوست زاده , سیدکیوان حسینی , ناصر حافظی مقدس , بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده‌های نقطه میانی مشترک ژئورادار , دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 7. جعفر جاقوری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 8. فاطمه پزشکی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران , کنفرانس ملی علوم معدنی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
 9. علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
 10. فاطمه پزشکی , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران , اولین همایش ملی مجازی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
 11. حسین جمال , سیدکیوان حسینی , سیدرضا موسوی حرمی , حسین صادقی , رضا نوزعیم , علی ارزانی , تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران , هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 12. حسن علی زاده دربندی علیا , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 13. سیده طیبه خلیلی , سیدکیوان حسینی , آرش وکیلی , سیدرضا موسوی حرمی , ارزیابی تغییرات امپدانس صوتی با استفاده از خواص پتروفیزیکی و وارونسازی داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی خلیج فارس , دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
 14. آرش وکیلی , سیدکیوان حسینی , سیده طیبه خلیلی , سیدرضا موسوی حرمی , ارزیابی کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از وارون سازی لرزه ای به روش sparse spike , دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
 15. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , علی شبان , بررسی عوامل موثربر فاصله بندی شکستگی های کششی سازند مخزنی مزدوران،خاور کپه داغ , نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری،علوم و صنایع وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 16. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , علی شبان , بررسی وضعیت میدان تنش موثر بر دگرریختی سازند مخزنی مزدوران،خاور کپه داغ , نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری،علوم و صنایع وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 17. علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 18. حوریه کاتبی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , سید حمید سیدین , محمد رضا سکوتی , آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 19. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , علی شبان , بررسی الگوی شکستگی های سازند مزدوران، شمال غرب روستای مزدوران،شرق کپه داغ , سی امین گرد هم آیی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 20. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , علی شعبان , سیدکیوان حسینی , تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 21. محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی , زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران , دومین همایش علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۰
 22. محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی , تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود , اولین همایش ملی زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۴
 23. علی نکوییان , سیدکیوان حسینی , محمد علی ریاحی , حسین صادقی , سیاوش نوروزی , بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 24. سیده فرگل شکرائی , سیدکیوان حسینی , ایوب کاویانی , بهنام رحیمی , مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
 25. سیدکیوان حسینی , ایوب کاویانی , بهنام رحیمی , سیده فرگل شکرائی , آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
 26. سیدکیوان حسینی , تعیین میزان قفل شدگی در گسل های لرزه زا با استفاده از داده های مشاهداتی GPS , نخستین همایش پیش یابی زلزله , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۰۸
 27. سیدکیوان حسینی , امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران , همایش علمی رفتار سنجی پوسته زمین با تحلیل اطلاعات ایستگاه های دائم GPS شبکه IPGN , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴